برگزاری دوره آموزشی ایمنی حریق با مشارکت کارکنان با نظارت مسؤلین آتشنشانی شهرک صنعتی شمس اباد